תחנה 17

תחנה 17
תחנה 17
Am Bahnhof Grunewald 1
Berlin, Berlin, Germany

1 Reviews

Ariel nisnik

Ariel nisnik

3.76

שכונת יוקרה בא היתה התחנה לשליחת ההיהודים למחנות

Photos